Depo Temizliği

ÇEŞİTLİ SIVI DEPOLARIN TEMİZLİK VE BAKIMLARI
Sıvı Stok Alanların Temizliği Neden Gereklidir?

Stok alanları içerisinde atıl vaziyette bulunan toz, tortu ve pas kalıntıları tankın zeminine yapışır. Bu çamur, özellikle içinde önemli oranda değerli parafin ya da hidrokarbon tortular barındıran ham petrol sebebiyle oluşur. Oluşan çamur tortusu kalın tankların çürümesine, zehirli gazların çıkmasına, yakıt tüketiminin artmasına, yakıtın özelliğini kaybetmesine, sıcak su devirdaim serpantinleri üzerinde katmanlaşarak tankın içine ısıyı vermemesi nedeniyle ısı kaybına, devamlı olarak yakıt tankının tam kapasite ile dolmamasına ve cihazların sık sık tıkanarak arızalanmasına sebebiyet vermektedir. Depo temizliği, ciddi sıkıntıların önüne geçmede en önemli etkendir.

EnglishArabicFrench